سایر گرایش های مدیریت

پرسش نامه قانون گرایی در سازمان های اداری کشور

دانلود پرسش نامه با موضوع قانون گرایی در سازمان های اداری کشور،

در
قالب
docx و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

 این
پرسش نامه، جهت سنجش میزان قانون گرایی در سازمان های دولتی در نظام اداری کشور طراحی
گردیده است. تعداد سؤالات پرسش نامه، برابر با 9 سؤال می باشد که دو بعد زیر را مورد
سنجش قرار می دهند. این ابعاد و سؤالات، مربوط به هر کدام به صورت زیر می باشد:

 

تأمین
اجرای قانون: سؤالات 1 تا 5

شناسایی
و انعکاس خلاءها و ضعف های قانون با حوزه فعالیت دستگاه به دستگاه مرکزی: سؤلات 6 تا
9

دانلود فایل

دانلود فایل”پرسش نامه قانون گرایی در سازمان های اداری کشور”